Location: Poljoprivredni fakultet Osijek » Contact » Directory » Tomislav Vinković

Tomislav Vinković

izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković

Email: tomislav.vinkovic(at)fazos.hr

Prostorija: 216

Telefon: 031 554 889

Ime i prezime Tomislav Vinković
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje izv.prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.01.2007
Datum i mjesto rođenja 15.07.1980
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 13.07.2006
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 11.11.2011
Područje znanstvenog rada Utjecaj okolišnih i ostalih čimbenika te proizvodnih tehnologija na rast i razvoj, sintezu fiziološki aktivnih komponenata važnih za ljudsko zdravlje, antioksidativnu aktivnost, morfološka svojstva te prinos kod povrćarskih i začinskih vrsta bilja.
Područje nastavnog rada Modeli proizvodnje povrća; Povrćarstvo i cvjećarstvo; Ljekovito i začinsko bilje; Ekološko povrćarstvo; Uzgoj bilja u zaštićenim prostorima; Biopolinacija u hortikulturi
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)