Location: Poljoprivredni fakultet Osijek » Contact » Directory » Vladimir Ivezić

Vladimir Ivezić

doc.dr.sc. Vladimir Ivezić

Email: vladimir.ivezic(at)fazos.hr

Prostorija: 340

Telefon: 031533062, lokal 607

Ime i prezime Vladimir Ivezić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje doc.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.06.2012
Datum i mjesto rođenja 06.12.1976
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 06.10.2003
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 16.06.2005
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 19.12.2011
Područje znanstvenog rada Agroekologija
Područje nastavnog rada Agrošumarstvo, Teški metali u antroposferi, Analiza tla i gnojiva, Produktivnost tla i tvorba prinosa, Modeliranje biljne proizvodnje
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)