Baze podataka

MSI-EUREKA (http://www.msi-eureka.com)

  • vodeća svjetska baza podataka za visokokvalitetne fazne diagrame i vezane korisne podatke; pruža podatke o anorganskim sustavima ( preko 71 000 kombinacija elemenata)

-probni pristup 9. listopada – 29. listopada 2017.