Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Knjižnica » Časopis Poljoprivreda

Časopis Poljoprivreda

ISSN 1330-7142 (Tisak) -----------------ISSN 1848-8080 (Online)
UDK 63
Kontakt Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek/Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek
Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek
Republika Hrvatska / The Republic of Croatia
Tel. +385-(0)31-554-821--------------------Fax. +385-(0)31-554-853
Email poljoprivreda(at)fazos.hr
Url www.poljo-agri.com
Izdavač Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek i Poljoprivredni institut Osijek
Upute autorima -----------------------------Impresum

Časopis POLJOPRIVREDA izlazi pod ovim nazivom od 1995. godine, a publiciraju ga Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek i Poljoprivredni institut Osijek. Časopis je slijednik časopisa «Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji» koji je bio tiskan od 1982. do 1994. godine. U časopisu «Poljoprivreda» objavljuju se znanstveni radovi iz svih područja agronomske znanosti i struke. Također se objavljuju sažetci doktorskih radova kao i drugi prilozi prema posebnim odlukama Uredništva. Radovi i prilozi tiskaju se na hrvatskom i engleskom jeziku. Radovi objavljeni u časopisu «Poljoprivreda» citiraju se u sljedećim bazama podataka: CAB International (CAB Abstract), SCOPUS, DOAJ, HRČAK i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Časopis izlazi dva puta godišnje, a financijski ga podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Časopis Poljoprivreda pokriva područja: biotehničke znanosti, agronomija, biotehnologija