Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Knjižnica » Izdavačka djelatnost

Izdavačka djelatnost

  1. Izdavačka djelatnost Fakulteta rezultat je znanstvenog i stručnog rada njegovih djelatnika i kao takva pridonosi afirmaciji i razvitku Fakulteta, te uz bibliotečni fond predstavlja glavni dio njegove nastavne infrastrukture.
  2. Izdavačka djelatnost Fakulteta obuhvaća izdavanje udžbenika, knjiga, zbornika radova sa znanstvenih i stručnih skupova, periodičnih publikacija i drugih službenih publikacija.
  3. Izdavačka djelatnost posluje u okviru Fakulteta kao obračunska jedinica sa pravima i obvezama pribavljanja i trošenja sredstava u skladu s važećim propisima.
Ime i prezime Telefon Email Lokacija
prof.dr.sc. Vlatka Rozman predsjednica 031/554-832 vlatka.rozman(at)fazos.hr 0/9
prof.dr.sc. Matija Domaćinović član 031/554-927 matija.domacinovic(at)fazos.hr III/304
prof. dr. sc. Zvonimir Steiner član 031/554-900 zvonimir.steiner(at)fazos.hr III/305
izv. prof. dr. sc. Monika Marković član 031/533-067, lokal 612 monika.markovic(at)fazos.hr II/215
izv. prof. dr. sc. Tihana Sudarić član 031/554-842 tihana.sudaric(at)fazos.hr I/112
izv. prof. dr. sc. Ivan Plaščak član 031/554-883 ivan.plascak(at)fazos.hr II/201
izv. prof. dr. sc. Tihomir Živić član 031/554-940 tihomir.zivic(at)fazos.hr II/220