Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Aleksandar Stanisavljević

Aleksandar Stanisavljević

Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević

Email: astanis(at)fazos.hr

Prostorija: 214

Telefon: 031 554 878

Ime i prezime Aleksandar Stanisavljević
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.04.2002
Datum i mjesto rođenja 01.12.1971
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 08.02.1999
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 18.11.2008
Područje znanstvenog rada Biotehničke znanosti / poljoprivreda / voćarstvo
Područje nastavnog rada Voćarstvo, Oplemenjivanje i rasadničarstvo, Ekološko voćarstvo, Mediteransko voćarstvo, Uzgoj u zaštićenim prostorima, Tradicionalne i autohtone višegodišnje kulture
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Edukacije proizvođaća voća, Cjeloživotno obrazovanje, Konzalting u proizvodnji, Izrada elaborata i projekata, Vođenje projekata privredi