Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Alka Turalija

Alka Turalija

Alka Turalija , dipl.ing.

Email: alka,turalija(at)fazos.hr

Prostorija: 128

Telefon: 031 554 945

Ime i prezime Alka Turalija
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje dipl.ing.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.01.2006
Datum i mjesto rođenja 19.11.1960
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 19.07.1984
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 09.12.2014
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA I HORTIKULTURA
Područje nastavnog rada OBLIKOVANJE KRAJOBRAZA I DENDROLOGIJA
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) PROJEKTIRANJE PERIVOJA I VRTOVA; IZRADA STUDIJA ZAŠTIĆENIH PERIVOJA I SPOMENIKA KULTURNE BAŠTINE