Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Ana Drenjančević

Ana Drenjančević

Ana Drenjančević , mag.iur.

Email: ana.drenjancevic(at)fazos.hr

Prostorija: I/163

Telefon: 031 554 852

Ime i prezime Ana Drenjančević
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje mag.iur.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 04.04.2016
Datum i mjesto rođenja 01.01.1970
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 01.01.1970
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)