Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Anđelko Opačak

Anđelko Opačak

Prof.dr.sc. Anđelko Opačak

Email: andjelko.opacak(at)fazos.hr

Prostorija: 139

Telefon: 031 554 849

Ime i prezime Anđelko Opačak
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 16.10.1986
Datum i mjesto rođenja 16.10.1961
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 13.01.1985
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 14.07.1989
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 26.04.1996
Područje znanstvenog rada Unapređenje reprodukcije i uzgoja slatkovodnih riba, uzgojno-selekcijski rad na šaranu, hranidba riba, recirkulacijski sustav uzgoja riba, ornitofauna na ribnjacima, ihtiofauna ribolovnih voda
Područje nastavnog rada Ribarstvo, Akvakultura, Ribarstvo i lovstvo; Hranidba riba; Ciprinikultura; Ekologija ihtiofagne pernate divljači
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Ribarstvo otvorenih ribolovnih voda, ribolovno gospodarske osnove, Monitoring ribljeg fonda, vještačenja šteta od ribojednih ptica, tehnološka unapređenja uzgoja riba na šaranskim ribnjacima, kontrolirana reprodukcija toplovodnih riba