Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Andrija Kristek

Andrija Kristek

Andrija Kristek , redoviti profesor u trajnom zvanju

Ime i prezime Andrija Kristek
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.01.1975
Datum i mjesto rođenja 04.07.1950
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 29.09.1973
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 15.07.1976
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 11.06.1982
Područje znanstvenog rada Oplemenjivanje šećerne repe, Bilinogojstvo, Industrijsko bilje
Područje nastavnog rada Bilinogojstvo, Industrijsko bilje
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Oplemenjivanje šećerne repe, 16 priznatih hibrida (najznačajniji: ( Os Sana, Os Nada, Os Ana)