Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Andrijana Rebekić

Andrijana Rebekić

izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić

Email: andrijana.rebekic(at)fazos.hr

Prostorija: 240

Telefon: 031 554 887

Ime i prezime Andrijana Rebekić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje izv.prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 03.09.2005
Datum i mjesto rođenja 24.03.1978
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 17.09.2004
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 26.09.2011
Područje znanstvenog rada Usvajanje i akumulacija mikroelemenata u zrno pšenice, primjena statističkih metoda u poljoprivredi
Područje nastavnog rada Biometrika, Ekonometrija, Primjena računala u poljoprivredi, Informacijske tehnologije u poljoprivredi
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)