Anita Liška

izv.prof.dr.sc. Anita Liška

Email: anita.liska(at)fazos.hr

Prostorija: 4

Telefon: 031 554 841

Ime i prezime Anita Liška
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje izv.prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.01.2015
Datum i mjesto rođenja 13.09.1976
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 06.02.2014
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 04.02.2011
Područje znanstvenog rada Zaštita uskladištenih žitarica primjenom botaničkih insekticida i dijatomejske zemlje
Područje nastavnog rada Skladištenje poljoprivrednih proizvoda i poslije žetvene tehnologije
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)