Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Ante Bagarić

Ante Bagarić

Ante Bagarić , mag. ing. agr.

Email: ante.bagaric(at)fazos.hr

Prostorija: I/125

Telefon: 031 554 956

Ime i prezime Ante Bagarić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje mag. ing. agr.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 22.03.2017
Datum i mjesto rođenja 17.11.1990
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 02.03.2015
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za govedarstvo i konjogojstvo