Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Boris Antunović

Boris Antunović

Prof.dr.sc. Boris Antunović

Email: boris.antunovic@pfos.hr

Prostorija: 308

Telefon: 031 554 824

Ime i prezime Boris Antunović
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 15.12.1995
Datum i mjesto rođenja 25.07.1967
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 20.10.1994
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 17.03.2000
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 20.03.2003
Područje znanstvenog rada Prof.dr.sc. Boris Antunović, dr.vet.med. redoviti je profesor u polju veterinarske medicine. Nacionalni konzultant je za sigurnost hrane u Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, član Znansvenog vijeća u Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA), utemeljitelj i prvi ravnatelj Hrvatske agencije za hranu.
Područje nastavnog rada Predavač i mentor na stručnom, dodiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju iz predmeta u području veterinarske medicine. Znanstveni savjetnik u području veterinarskog javnog zdravstva i sigurnosti hrane.
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) član Savjeta za robne zalihe Republike Hrvatske (2012-) / član Znanstvenog vijeća Europske agencije za sigurnost hrane (2011-2012) / član Uređivačkog odbora EFSA Journal (2011-2012) / član Uređivačkog odbora Krmiva (2011-) / predavač na Sveučilištu u Bolonji (2010) / član Odbora za potvrđivanje ekoloških proizvoda (2006-) / predsjednik Povjerenstva za gospodarski razvoj sela Osječko-baranjske županije (2006-) / nacionalni savjetnik za sigurnost hrane za Hrvatsku u FAO-u (2005-2007) / vanjski član Odbora za poljoprivredu Sabora RH (2003-2007);