Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Boris Berečić

Boris Berečić

Boris Berečić

Email: boris.berecic(at)fazos.hr

Telefon: 031 554 959

Ime i prezime Boris Berečić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za ishranu bilja