Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Boris Đurđević

Boris Đurđević

izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević

Email: boris.djurdjevic(at)fazos.hr

Prostorija: 323

Telefon: 031 554 819

Ime i prezime Boris Đurđević
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje izv.prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.05.2006
Datum i mjesto rođenja 11.08.1980
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 10.02.2006
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 15.10.2010
Područje znanstvenog rada ishrana bilja, fertilizacija, agroekologija, agrokemija
Područje nastavnog rada ishrana bilja, fertilizacija, agroekologija, zemljišni resursi, održivo gospodarenje tlom
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)