Boris Lukić

doc.dr.sc. Boris Lukić

Email: boris.lukic(at)fazos.hr

Prostorija: 115

Telefon: 031 554 942

Ime i prezime Boris Lukić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje doc.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.09.2009
Datum i mjesto rođenja 05.08.1983
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 04.03.2009
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada Kvaliteta animalnih proizvoda, kvantitativna genetika i selekcija
Područje nastavnog rada Animalni proizvodi, osiguranje kakvoće animalnih proizvoda, kvantitativna genetika i selekcija
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Kvaliteta animalnih proizvoda, kvantitativna genetika i selekcija