Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Boris Ravnjak

Boris Ravnjak

Boris Ravnjak , mag.ing.agr.

Email: boris.ravnjak(at)fazos.hr

Prostorija: 216

Telefon: 031 554 889

Ime i prezime Boris Ravnjak
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje mag.ing.agr.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)