Branka Kevo

Branka Kevo

Email: branka.kevo(at)fazos.hr

Prostorija: Vinkovci

Telefon: 032 343 402

Ime i prezime Branka Kevo
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Odjeljak za studentska pitanja