Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Dalida Galović

Dalida Galović

izv.prof.dr.sc. Dalida Galović

Email: dalida.galovic(at)fazos.hr

Prostorija: 146

Telefon: 031 554 944

Ime i prezime Dalida Galović
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje izv.prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.12.2005
Datum i mjesto rođenja 06.08.1971
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 15.07.2005
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 05.03.2009
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 02.12.2011
Područje znanstvenog rada Zootehnika, Kvaliteta mesa pilića
Područje nastavnog rada Stočarstvo
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)