Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Danica Hanžek

Danica Hanžek

Danica Hanžek , mag.ing.agr.

Email: danica.hanzek(at)fazos.hr

Prostorija: 120

Telefon: 031 554 864

Ime i prezime Danica Hanžek
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje mag.ing.agr.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 26.05.1983
Datum i mjesto rođenja 05.04.1956
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 28.11.2003
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Istraživanje kvalitete animalnih proizvoda (meso i jaja) na Katedri za uzgoj, genetiku i selekciju domaćih životinja