Daniel Haman

Daniel Haman , mag.iur.

Email: daniel.haman(at)fazos.hr

Prostorija: 46

Telefon: 031 554 812

Ime i prezime Daniel Haman
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje mag.iur.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.09.2015
Datum i mjesto rođenja 24.04.1986
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 01.01.1970
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Ured za međunarodnu suradnju