Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Daniela Čačić- Kenjerić

Daniela Čačić- Kenjerić

izv.prof.dr.sc. Daniela Čačić- Kenjerić

Ime i prezime Daniela Čačić- Kenjerić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje izv.prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)