Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Danijel Berger

Danijel Berger

Danijel Berger , ing.

Email: danijel.breger(at)fazos.hr

Prostorija: 246

Telefon: 031 554 954

Ime i prezime Danijel Berger
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje ing.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Ured dekana