Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Danijela Samac

Danijela Samac

doc.dr.sc. Danijela Samac

Email: danijela.samac(at)fazos.hr

Prostorija: 312

Telefon: 031 554 907

Ime i prezime Danijela Samac
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje doc.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)