Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Daria Jovičić

Daria Jovičić

Daria Jovičić , Dipl ing. spec prehrambene tehnologije

Email: daria.jovicic(at)fazos.hr

Prostorija: 330

Telefon: 031 554 862

Ime i prezime Daria Jovičić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Dipl ing. spec prehrambene tehnologije
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.11.2008
Datum i mjesto rođenja 24.10.1975
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 14.12.2001
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada Obnovljivi izvori energije
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za mehanizaciju i zdravstvenu zaštitu