Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Dario Knežević

Dario Knežević

Dario Knežević , Mr.sc.

Email: dario.knezevic(at)fazos.hr

Prostorija: 258

Telefon: 031 554 885

Ime i prezime Dario Knežević
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Mr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za strojeve i uređaje u ratarstvu i vrtlarstvu