Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Darko Kerovec

Darko Kerovec

Darko Kerovec , dipl.ing.agr.

Email: darko.kerovec(at)fazos.hr

Prostorija: 362

Telefon: 031554 984

Ime i prezime Darko Kerovec
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje dipl.ing.agr.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za ishranu bilja