Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Darko Miklavčić

Darko Miklavčić

Darko Miklavčić , -

Email: darko.miklavcic(at)fazos.hr

Prostorija: 360

Telefon: 031 554 819

Ime i prezime Darko Miklavčić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje -
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za ishranu bilja i fertilizaciju