Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » David Kranjac

David Kranjac

David Kranjac , dipl.ing.

Email: david.kranjac(at)fazos.hr

Prostorija: 111

Telefon: 031 554 974

Ime i prezime David Kranjac
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje dipl.ing.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 05.03.2015
Datum i mjesto rođenja 07.12.1984
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 29.05.2012
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada Agrarna i ruralna ekonomika
Područje nastavnog rada Osnove agroekonimike, Agrarna i ruralna politika
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)