Davor Kojić

Davor Kojić , -

Email: davor.kojic(at)fazos.hr

Prostorija: 266

Telefon: 031 554 610

Ime i prezime Davor Kojić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje -
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za mikrobiologiju i zemljišne resurse