Davor Kralik

Prof.dr.sc. Davor Kralik

Email: davor.kralik(at)fazos.hr

Prostorija: 307

Telefon: 031 554 908

Ime i prezime Davor Kralik
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 15.10.1994
Datum i mjesto rođenja 25.10.1964
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 18.01.1991
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 14.07.1998
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 07.05.2003
Područje znanstvenog rada Specijalizirao je Feed Milling Technology Course u Norveškoj 2001 godine, a u sklopu Tempus projekta nastavnu specijalizaciju obavlja u Institute of Agricultural Engineering, University of Hohenheim, Stuttgart, Njemačka Voditelj je VIP- projekta, Član je: Vijeća Zajednice obnovljivih izvora energije i voditelj Grupacije za bioplin unutar Zajednice pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori. Član je grupacije European Society of Agricultural Enginieers (Eur AgEng) i Hrvatskog agronomskog društva te dopredsjednik Instituta za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost.
Područje nastavnog rada Obnovljivi izvori energije Mužnja i muzni uređaji
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Ustrojio Laboratorij za biomasu i obnovljive izvore energije pri Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Do sada je objavio u koautorstvu i autorstvu 66 znanstvenih radova, i 6 knjiga,. Aktivno se služi engleskim jezikom. Sudjelovao je na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.