Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Đurđica Kovačić

Đurđica Kovačić

dr.sc. Đurđica Kovačić

Email: durdica.kovacic(at)fazos.hr

Telefon: 031 554 907

Ime i prezime Đurđica Kovačić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za mehanizaciju i zdravstvenu zaštitu