Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Domagoj Rastija

Domagoj Rastija

Prof.dr.sc. Domagoj Rastija

Email: domagoj.rastija(at)fazos.hr

Prostorija: 318

Telefon: 031 554 829

Ime i prezime Domagoj Rastija
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.10.1997
Datum i mjesto rođenja 12.06.1970
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 13.06.1997
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 16.06.2002
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 05.07.2006
Područje znanstvenog rada Pedologija, Hidropedologija
Područje nastavnog rada Pedologija, Hidropedologija
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Procjena pogodnosti tala za navodnjavanje – studije izvodljivosti, idejni projekti