Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Dragana Jankov Maširević

Dragana Jankov Maširević

Ime i prezime Dragana Jankov Maširević
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje doc.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)