Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Dražen Horvat

Dražen Horvat

Prof.dr.sc. Dražen Horvat

Email: drazen.horvat(at)fazos.hr

Prostorija: 239

Telefon: 031 554 880

Ime i prezime Dražen Horvat
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.01.2015
Datum i mjesto rođenja 21.03.1964
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 28.04.1988
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 31.01.1992
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 11.10.1996
Područje znanstvenog rada Pokusna metodologija te Implementacija biometričkih, bioinformatičkih te ICT djelatnosti u području poljoprivrede.
Područje nastavnog rada Statistika, biometrika, ekonometrija, ICT u poljoprivredi, principi znanstvenoga rada.
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)