Dunja Fotez

Dunja Fotez , dipl.ing.

Email: dunja.fotez(at)fazos.hr

Prostorija: 373

Telefon: 031 554 933

Ime i prezime Dunja Fotez
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje dipl.ing.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za genetiku,oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo