Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Gabriella Kanižai Šarić

Gabriella Kanižai Šarić

izv.prof.dr.sc. Gabriella Kanižai Šarić

Email: gabriella.kanizai(at)fazos.hr

Prostorija: 321

Telefon: 031 554 817

Ime i prezime Gabriella Kanižai Šarić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje izv.prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.02.2005
Datum i mjesto rođenja 30.12.1974
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 14.09.2000
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 19.03.2010
Područje znanstvenog rada biološka fiksacija elementarnog dušika, ekološki uzgoj leguminoza, inhibicija rasta fitopatogenih gljiva i njihovih mikotoksina
Područje nastavnog rada Opća mikrobiologija, Mikrobiologija i biologija tla, Mikroorganizmi u ekološkoj proizvodnji
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)