Goran Heffer

Prof.dr.sc. Goran Heffer

Email: goran.heffer(at)fazos.hr

Prostorija: 203

Telefon: 031 533670 lokal 615

Ime i prezime Goran Heffer
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.09.1990
Datum i mjesto rođenja 05.09.1959
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 09.12.1983
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 28.09.1995
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 26.09.2002
Područje znanstvenog rada Materijali u strojarstvu, Strojarske tehnologije, Tribologija, Zaštita okoliša
Područje nastavnog rada Osnove strojarstva, Materijali poljoprivrednih strojeva, Obrada materijala, Trenje i trošenje poljoprivrednih strojeva, Gospodarenje i recikliranje otpada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)