Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Gorana Rašić

Gorana Rašić

Gorana Rašić , mag.ing.agr.

Email: gorana.Rasic(at)fazos.hr

Prostorija: 41

Telefon: 031 533068 lokal 613

Ime i prezime Gorana Rašić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje mag.ing.agr.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Odjeljak općih i kadrovskih poslova