Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Gordana Kralik, prof. emer.

Gordana Kralik, prof. emer.

Ime i prezime Gordana Kralik, prof. emer.
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)