Irena Jug

Prof.dr.sc. Irena Jug

Email: irena.jug(at)fazos.hr

Prostorija: 322

Telefon: 031 554 818

Ime i prezime Irena Jug
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.11.1998
Datum i mjesto rođenja 16.02.1973
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 15.07.1998
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 22.02.2005
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 17.07.2008
Područje znanstvenog rada agroekologija, ishrana bilja, ekofiziologija bilja
Područje nastavnog rada agroekologija, ekofiziologija bilja, fertilizacija, monitoring i zaštita okoliša, zemljišni resursi (kondicioniranje tla i gnojidba trajnih nasada), održivo gospodarenje tlom
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)