Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Irena Tomičić

Irena Tomičić

Irena Tomičić , mag.biol.

Email: irena.antinac(at)fazos.hr

Prostorija: 340

Telefon: 031533062, lokal 607

Ime i prezime Irena Tomičić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje mag.biol.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za pedologiju i primijenjenu mikrobiologiju