Ivan Gregić

Ivan Gregić , dip.ing.

Email: ivan.gregic@pfos.hr

Prostorija: 336

Telefon: 031 554 960

Ime i prezime Ivan Gregić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje dip.ing.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.10.2009
Datum i mjesto rođenja 18.03.1983
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 17.12.2008
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada Biotehničke znanosti, zaštita bilja, agroekonomika
Područje nastavnog rada Ekonomika korova, tehnički sustavi u zaštiti bilja
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)