Ivan Kelava

Ivan Kelava , dipl.ing.

Email: ivan.kelava(at)fazos.hr

Prostorija: 241

Telefon: 031 554 912

Ime i prezime Ivan Kelava
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje dipl.ing.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za hortikulturu