Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Ivan Menđušić

Ivan Menđušić

Ivan Menđušić , Mr.sc.

Email: ivan.mendjusic@pfos.hr

Prostorija: 208

Telefon: 031 554 965

Ime i prezime Ivan Menđušić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Mr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za strojeve i uređaje u ratarstvu i vrtlarstvu