Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Ivan Štefanić

Ivan Štefanić

Prof.dr.sc. Ivan Štefanić

Email: ivan.stefanic(at)fazos.hr

Prostorija: 109

Telefon: 031 554 921

Ime i prezime Ivan Štefanić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.02.1989
Datum i mjesto rođenja 26.08.1964
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 18.12.1988
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 18.07.1993
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 26.12.1996
Područje znanstvenog rada Ekonomika i poduzetništvo u agroindustrijskom kompleksu
Područje nastavnog rada Financijski management u agroindustrijskom kompleksu, Agrarna politika
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) 5 inovacija – zlatna medalja British Invention Show, London 2007, – zlatna medalja i INPEX posebna nagrada za izvrsnost INOVA 2007, Zagreb, – zlatna medalja INPEX 2008, srebrna medalja i posebne nagrade Leading Innovation Award – International Intellectual Property Network Forum i Special Award - Asia Invention Association na Malaysia Technology Expo 2012, zlatna medalja Budi uzor/INOVA 2014.