Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Ivan Vidaković

Ivan Vidaković

Ivan Vidaković , mag.ing.mech.

Email: ivan.vidakovic(at)fazos.hr

Prostorija: 210

Telefon: 031 554 978

Ime i prezime Ivan Vidaković
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje mag.ing.mech.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 19.05.2016
Datum i mjesto rođenja 07.04.1986
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 07.12.2010
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada Materijali u strojarstvu, Strojarske tehnologije, Tribologija, Zaštita okoliša, Inženjerska mehanika, Elementi strojeva
Područje nastavnog rada Osnove strojarstva, Materijali poljoprivrednih strojeva, Obrada materijala, Trenje i trošenje poljoprivrednih strojeva, Gospodarenje i recikliranje otpada, Inženjerska mehanika, Inženjerska grafika, Elementi strojeva
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)