Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Ivana Prakatur

Ivana Prakatur

doc.dr.sc. Ivana Prakatur

Email: ivana.prakatur(at)fazos.hr

Prostorija: 310

Telefon: 031 554 926

Ime i prezime Ivana Prakatur
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje doc.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.12.2008
Datum i mjesto rođenja 09.10.1980
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 03.12.2007
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 14.11.2014
Područje znanstvenog rada Nutritivni učinak dodataka i čistih hranjivih tvari u hranidbi nepreživača
Područje nastavnog rada Hranidba domaćih životinja
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)