Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Ivica Bošković

Ivica Bošković

izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković

Email: ivica.boskovic(at)fazos.hr

Prostorija: 148

Telefon: 031 554 941

Ime i prezime Ivica Bošković
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje izv.prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.04.2001
Datum i mjesto rođenja 19.06.1969
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 02.02.2000
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 06.10.2005
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 15.10.2012
Područje znanstvenog rada Biotehničko područje, znanstvena grana lovstvo
Područje nastavnog rada Zoologija, Lovstvo i kinologija
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Lovstvo i kinologija